Spis treści

1. Wprowadzenie
2. Trudności związane z badaniami ilościowymi w studiach nad współczesnymi migracjami. Wybrane zagadnienia / Difficulties concerning quantitative research in contemporary migration studies. Selected issues
Jakub Krzysztof Adamski
3. „Ucieczka do…” jako istotna przyczyna mobilności w Europie / “Escape to...” as an important cause of mobility in Europe
Katarzyna Waniek
4. Stan wojenny w opowieściach biograficznych polskich artystów emigrantów / Martial law in the biographical stories of Polish artists emigrants
Tomasz Ferenc
5. Emigracja do świata klauzurowego – na podstawie relacji sióstr zakonnych / Emigration to the enclosed world – based on the nuns’ accounts
Emila Zimnica-Kuzioła
6. Artyści w Grenoble w latach 1920–1930 / Artists in Grenoble in the years 1920–1930
Norbert Bandier
7. Edukacja – emancypacja – emigracja. Sytuacja polskich artystek na przełomie XIX/XX wieku / Education – emancipation – emigration. The situation of Polish artist-women in the 19th and early 20th centuries
Ewelina Wejbert-Wąsiewicz

RECENZJE

8. Recenzja książki Agaty Bachórz „Rosja w tekście i doświadczeniu. Analiza współczesnych polskich relacji z podróży”, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2013 (341 stron)
Justyna Gołębiowska
9. Recenzja książki Davida Binghama, „Albert Lipczinski. Malarz niepokorny”, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2011 (248 stron)
Aleksandra Wysokińska
10. Recenzja książki „Migracje modernizmu”, red. Tomasz Majewski, Agnieszka Rejniak-Majewska, Wiktor Marzec, Łódzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich „Topografie”, Łódź 2014 (579 stron)
Eliasz Robakiewicz

OD REDAKCJI

11. Odpowiedź na recenzję prof. Jacka Tittenbruna
Kamil M. Kaczmarek

Recent Submissions