„Rocznik Łódzki” jest periodykiem poświęconym historii Polski, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Łodzi i regionu łódzkiego. Jest to najważniejsze z wydawnictw Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego, wydawane przy współpracy z Archiwum Państwowym w Łodzi. „Rocznik Łódzki” ukazuje się stale już od 1958 roku, nawiązując jednak do tradycji przedwojennego „Rocznika Łódzkiego” i „Rocznika Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego” (ukazujących się w latach 1928-1939).


Nazwa: Rocznik Łódzki
ISSN: 0080-3502
Wydawca: Polskie Towarzystwo Historyczne;
Ukazuje się od: 1958 r.

Strona internetowa czasopisma / Journal website

Collections in this community

Recent Submissions