Czasopismo Acta Universitatis Lodziensis. Folia Caucasica ukazywało się nieregularnie od 1983 do 1987 roku.

Nazwa: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Caucasica
ISSN: 0209-1402
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Collections in this community

Recent Submissions