CONTENT

 1. Rola zieleni miejskiej w mieście przyszłości - Błękitno-Zielona Sieć Łodzi
  Kinga Krauze, Łukasz Żelewski, Renata Włodarczyk
 2. Geobotaniczno-sozologiczna waloryzacja siedlisk przyrodniczych na wybranych fragmentach Błękitno-Zielonej Sieci
  Marcin Łuczak, Piotr Witosławski, Hieronim Andrzejewski, Marcin Kierdzyński, Józef K .Kurowski
 3. Fauna bezkręgowa w strumieniach i rzekach miasta Łodzi
  Mariusz Tszydel, Andrzej Kruk, Wanda Galicka, Szymon Tybulczuk, Dariusz Pietraszewski, Lidia Marszał, Bartosz Janic
 4. Ichtiofauna Neru w mieście Łodzi - stan obecny i zmiany w ostatniej dekadzie
  Wanda Galicka, Joanna Grabowska, Andrzej Kruk, Tadeusz Penczak, Lidia Marszał, Mariusz Tszydel, Szymon Tybulczyk
 5. Ichtiofauna sytrumieni w systemie Neru w mieście Łodzi
  Andrzej Kruk, Wanda Galicka, Mariusz Tszydel, Szymon Tybulczyk, Dariusz Pietraszewski, Lidia Marszał, Dagmara Błońska, Michał Cieplucha
 6. Ichtiofauna strumieni w systemie Wisły w mieście Łodzi
  Lidia Marszał, Grzegorz Zięba, Andrzej Kruk, Mariusz Tszydel, Szymon Tybulczyk, Dariuisz Pietraszewski, Wanda Galicka, Bartosz Janic
 7. Waloryzacja przyrodnicza Łodzi w oparciu o skład awifauny lęgowej
  Tomasz Janiszewski, Zbigniew Wojciechowski, Janusz Markowski, Patrycja Podlaszczuk
 8. Awifauna lęgowa Parku im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Łodzi w latach 1966-2009
  Tomasz Janiszewski, Janusz Markowski
 9. Ptaki szponiaste (Falconiformes) gniazdujące na terenie Lasu Łagiew nickiego w latach 2009-2010
  Łukasz Krajewski, Tomasz Janiszewski, Zbigniew Wojciechowski
Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions

 • Ichtiofauna strumieni w systemie Wisły w mieście Łodzi 

  Marszał, Lidia; Zięba, Grzegorz ORCID; Kruk, Andrzej; Tszydel, Mariusz; Tybulczyk, Szymon; Pietraszewski, Dariusz; Galicka, Wanda; Janic, Bartosz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006)
  In 2010 in the City of Łódź, Central Poland, electrofishing was carried out at 12 sites in the Miazga, Bzura, Sokołówka and Lagiewniczanka Streams in the Vistula system. Eight fish species were recorded, of which two were ...
 • Ichtiofauna sytrumieni w systemie Neru w mieście Łodzi 

  Kruk, Andrzej; Galicka, Wanda; Tszydel, Mariusz; Tybulczyk, Szymon; Pietraszewski, Dariusz; Marszał, Lidia; Błońska, Dagmara ORCID; Cieplucha, Michał (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006)
  In 2010 in the City of Łódź, Central Poland, electrofishing was carried out at 15 sites in the Dobrzynka, Jasień, Olechówka, Łódka and Jasieniec Streams in the Ner/Odra system. Fourteen fish species were recorded (13 ...
 • Ichtiofauna Neru w mieście Łodzi - stan obecny i zmiany w ostatniej dekadzie 

  Galicka, Wanda; Grabowska, Joanna ORCID; Kruk, Andrzej; Penczak, Tadeusz; Marszał, Lidia; Tszydel, Mariusz; Tybulczyk, Szymon (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006)
  In 2010 electrofishing was conducted at four sites located in the Ner River section flowing across the City of Łódź. Two species co-dominated in abundance: perch (36.1%) and roach (34.2%). The site downstream from the ...
 • Awifauna lęgowa Parku im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Łodzi w latach 1966-2009 

  Janiszewski, Tomasz; Markowski, Janusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006)
  During 1966-2009, in 13 seasons, breeding avifauna were counted in Prince J. Poniatowski Park (Łódź). The increase of species richness from 25 (1966) to 35 species (2009) was observed. The species started to breed in the ...
 • Waloryzacja przyrodnicza Łodzi w oparciu o skład awifauny lęgowej 

  Janiszewski, Tomasz; Wojciechowski, Zbigniew; Markowski, Janusz; Podlaszczuk, Patrycja ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006)
  The evaluation was conducted using the bird species richness and occurrence of the key species. The key species were: 1. Species endangered globally according to IU CN/BirdLife International criteria, 2. Species of ...
 • Fauna bezkręgowa w strumieniach i rzekach miasta Łodzi 

  Tszydel, Mariusz; Kruk, Andrzej; Galicka, Wanda; Tybulczyk, Szymon; Pietraszewski, Dariusz; Marszał, Lidia; Janic, Bartosz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006)
  In the City of Łódź there are 29 streams and rivers of various sizes, 18 of them named and 11 unnamed, whose total length is 125 km. The aim of the present study was gaining initial knowledge of the abundance and diversity ...
 • Geobotaniczno-sozologiczna waloryzacja siedlisk przyrodniczych na wybranych fragmentach Błękitno-Zielonej Sieci 

  Łuczak, Marcin; Witosławski, Piotr; Andrzejewski, Hieronim; Kiedrzyński, Marcin ORCID; Kurowski, Józef K. (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006)
  One of the key components of The Blue-Green Network in Łódź are valuable natural areas like the relicts of the natural wildlife (called “Green Treasures of Łódź”) which parts have been preserved in Łódź in spite of two ...
 • Rola zieleni miejskiej w mieście przyszłości - Błękitno-Zielona Sieć Łodzi 

  Kruze, Kinga; Żelewski, Łukasz; Włodarczyk, Renata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006)
  In 2005 eight cities all over the world, including the City of Łódź, agreed on cooperation within the framework of FP6 project SWITCH - Managing Water for the City of the Future (www.switchurbanwater.eu). In each of them ...
 • Ptaki szponiaste (Falconiformes) gniazdujące na terenie Lasu Łagiew nickiego w latach 2009-2010 

  Krajewski, Łukasz; Janiszewski, Tomasz; Wojciechowski, Zbigniew (Wydawnictwo Uniwersytetu ŁódzkiegoWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006)
  Three breeding species of raptors were observed in Łagiewnicki Forest in 2009-2010 (number of breeding pairs): Common Buzzard Buleo buteo (5-6 pairs), Goshawk Accipiter gentilis (5 pairs), Sparrowhawk A ccipiter nisus ...