CONTENT

 1. Wprowadzenie
  Jan Konopacki
 2. Zmiany ekspresji potencjałozależnych kanałów K+ w neuronach
  Bartłomiej Szulczyk, Pawe Szulczyk
 3. Regulacja funkcji kanałów jonowych Na+ przez receptory opioidowe
  Grzegorz Witkowski, Paweł Szulczyk
 4. Modulacja potencjało-zależnych kanałów jonowych Cat+ przez receptory dopaminergiczne
  rafał rola, Paweł Szulczyk
 5. Wpływ pH na efekt modulacji aktywności kanałów potasowych Kvl .3 przez jony cynku
  Andrzej Teisseyre, Jerzy W. Mozrzymas
 6. Napięciowa zależność kinetyki prądów GABA ergicznych mierzonych przy różnych wartościach zewnątrzkomórkowego pH
  Maria Pytel, Katarzyna Mercik, Jerzy W. Mozrzymas
 7. Wpływ fłurazepamu i zewnątrzkomórkowego pH na amplitudę i kinetykę GABA ergicznych prądów synaptycznych w hodowanych neuronach z hipokampa szczura
  Piotr Brzeźnicki, Ewa Pindel, Tomasz Wójtowicz, Michał Piast, Jerzy W. Mozrzymas
 8. Wpływ ß-cyclodekstryny na kinetykę zmian konformacyjnych receptora GABAa w hodowanych neuronach hipokampalnych szczura
  Katarzyna Mercik, Ewa Pindel, , Jerzy W. Mozrzymas
 9. Receptory glutaminianu u roślin
  Elżbieta Król, Maria Stolarz, halina Dziubońska, Kazimierz Trębacz
 10. Zastosowanie woltametrii w badaniach neurofizjologicznych
  Marek Wieczorek, Vitaly S. Palamarchouk
 11. Interakcje między neurotoksynami na poziomie układu nerwowego owadów
  Maria Stankiewicz, Justyna Ciołek Françoise Grolleau, Ewa Kielbasiewicz Wojciech Kądziela Marcel Pelhate, Vincent Corbel, Bruno Lapied
 12. Zmiany hipokampalnego rytmu theta po inaktywacji brzusznego pola nakrywkowego (VTA) u szczura w narkozie uretanowej
  Jolanta Orzeł-Gryglewska, Edyta Jurkowlaniec, Weronika Trojniar
 13. Układ opioidowy jądra konarowo-mostowego nakrywki hamuje hipokampalny rytm theta wywołany stymulacją farmakologiczną u szczurów
  Emilia Leszkowicz, Paweł Malulewicz., Weronika Trojniar
 14. Elektrofizjologiczne parametry hipokampalnego rytmu theta: podstawy neuronalne programowania amplitudy i częstotliwości sygnału EEG
  Renata Bocian, Henryk Gołębiewski, Barbara Eckersdorf, Jan Konopacki
 15. Udział synaps elektrycznych w generowaniu hipokampalnego rytmu theta in vivo
  Henryk Gołębiewski, Barbara Eckersdorf, Jan Konopacki
 16. Udział synaps elektrycznych w powstawaniu hipokampalnego rytmu theta w warunkach pozaustrojowych
  Tomasz Kowalczyk, Henryk Gołębiewski, Jan Konopacki
 17. Elektrofizjologiczne badania neuronalnych mechanizmów plastyczności kory baryłkowej myszy wywołanych uczeniem się
  Krzysztof Tokarski, Joanna Urban-Ciećko, Grzegorz Hess
 18. Aktywności przyśrodkowej kory czołowej szczura podczas treningu dyskryminacji węchowej - rejestracja pojedynczych komórek
  Ewa Kublik, Susan J. Sara
 19. Projekcja oreksynowa (hipokretynowa) nowym układem niespecyficznym mózgowia ssaków
  Marian H.
 20. Sposób na bregmę
  Tomasz Błasiak
 21. Układ 10-20 lokalizacji elektrod EEG czyli gdzie tkwi pewien błąd koncepcyjny
  Andrzej Stanisławczyk, Tomasz Zyss, Bartosz Sawicki
 22. Digitalizacja położenia elektrod dla techniki hr EEG
  Tomasz Zyss
 23. Dynaflow ™ 48, a microfluidic chip solution for increasing throughput and data quality in patch-clamp-based drug screening
  Daniel Granfeldt, Marie-Louise Johansson, Jon Sinclair, Johan Pihl, Mattias Karls son
Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions

View more