CONTENT

 1. Wprowadzenie
  Tadeusz Szymczak
 2. Wybrane zagadnienia teoretyczne stosowania prawa przez Sąd Najwyższy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
  Jerzy Wróblewski
 3. Priame formy účasti občanov na činnosti orgânov štâtnej moci a sprâvy v ĆSSR
  Igor Palúš
 4. Najvyššie zastupitel’ské orgâny ĆSSR
  Ludmila Somorovà
 5. Rada Społeczno-Gospodarcza przy Sejmie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (1982-1985)
  Dariusz Górecki
 6. Najwyższa Izba Kontroli w II Rzeczypospolitej pod rządami konstytucji z 23 kwietnia 1935 roku
  Ryszard Paweł Krawczyk
 7. Rada Ministrów PRL w nowym systemie zarządzania gospodarką narodową
  Cezary Kosikowski
 8. Postavenie ûstrednÿch orgânov Stâtnej sprâvy v československej federâcii
  Mikulóś Mikołaj
 9. Samorządowe uprawnienia pracowników przedsiębiorstwa państwowego w Polsce
  Michał Seweryński
 10. Postavenie a úlohy štâtnych orgânov pri realizâcii pracovného prâva v ĆSSR
  Vojtech Tkač
 11. Všeobecne zâvâzné nariadenia miestnych orgnov štâtnej moci a sprâvy
  Alexander Bröstl
 12. Kilka uwag w związku z nowelizacją ordynacji wyborczej do rad narodowych
  Krzysztof Skotnicki
 13. Gwarancje wolności sumienia i wyznania (kilka uwag na marginesie ustawy z 17 maja 1989 roku)
  Witold Brodziński
Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions