PRACOWNICZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PORZĄDKOWA
Zbigniew Góral


  KOMITET REDAKCYJNY WYDAWNICTW UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO Andrzej Banasiak, Bohdan Baranowski, Zdzisław Kłapciński, Wacław Piotrowski (przewodniczący) Krystyna Urbanowicz

  REDAKCJA WYDAWNICTW FOLIA IURIDICA Witold Broniewicz, Stefan Lelental, Witold Brodziński

  REDAKTOR ZESZYTU Michał Seweryński

  REDAKTOR WYDAWNICTWA UŁ Elżbieta Marciszewska-Włodarczyk

  REDAKTOR TECHNICZNY Grażyna Kaniewska

  Okładkę projektował Andrzej Frydel
Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions