Show simple item record

dc.contributor.authorTarzia, Giuseppe
dc.date.accessioned2015-07-28T14:09:33Z
dc.date.available2015-07-28T14:09:33Z
dc.date.issued1983
dc.identifier.issn0208-6069
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/11247
dc.description.abstractArtykuł dotyczy rozwoju zasady kontradyktoryjności we włoskim postępowaniu cywilnym, który nastąpi! dzięki orzecznictwu Trybunału Konstytucyjnego opartemu na unormoiwaniach zapewniających nienaruszalność prawa stron do obrony ich interesów. Autor wyróżnia — o ile chodzi o zakres zasady kontradyktoryjności rozumianej jako zabezpieczenie nie tylko formalnej, ale i rzeczywistej równości stron — trzy podstawowe gwarancje przysługujące stronie tak w stosunku do przeciwnika, jak i w stosunku do sądu. Chodzi o: a) zagwarantowanie stronie znajomości treści i skutków czynności procesowych oraz zdarzeń, od których liczą się terminy zawite; b) zagwarantowanie stronie możności przeprowadzenia dialogu, co wymaga, aby terminy dokonywania czynności procesowych były wystarczające i aby sąd wykonywał swoje uprawnienia w sposób kontradyktoryjny, informując strony o kwestiach mających znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy; c) gwarancje odnoszące się do dowodów, tj. do przysługującej stronom możności powoływania środków dowodowych, uczestniczenia w ich przeprowadzeniu oraz w roztrząsaniu wyników postępowania dowodowego. Autor zaznacza, że istnieją także inne aspekty problematyki zasady kontradyktoryjności, odnoszące się do kosztów postępowania! korzystania przez strony z pomocy w prowadzeniu procesu i prowadzenia przez strony procesu samodzielnie.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 dofinansowane zostało ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.pl_PL
dc.language.isofrpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica;12
dc.titleLe principe du contradictoire dans la procédure civile italiennepl_PL
dc.title.alternativeZasada kontradyktoryjności we włoskim postępowaniu cywilnympl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number99-113pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniversità degli Studi di Milanopl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record