Recent Submissions

 • Le principe du contradictoire dans la procédure civile italienne 

  Tarzia, Giuseppe (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1983)
  Artykuł dotyczy rozwoju zasady kontradyktoryjności we włoskim postępowaniu cywilnym, który nastąpi! dzięki orzecznictwu Trybunału Konstytucyjnego opartemu na unormoiwaniach zapewniających nienaruszalność prawa stron ...
 • Du procès oral au procès équitable 

  Picardi, Nicola (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1983)
  Punktem wyjścia rozważań autora jest stwierdzenie, że przy lekturze piśmiennictwa włoskiego, a jak się wydaje, także europejskiego z okresu po drugiej wojnie światowej odnosi się wrażenie, iż główną tendencją tego piśmiennictwa ...
 • Le principe du contradictoire à la lumière du nouveau Code de procedure civile français 

  Genin-Meric, Régine (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1982)
  „Nie można rozstrzygnąć spraw y w stosunku do strony bez jej wysłuchania lub wezwania przed sąd". W ten sposób została w nowym francuskim kodeksie postępowania cywilnego sformułowana zasada kontradyktoryjności, m ająca ...
 • Le principe du contradictoire dans la doctrine de procédure civile polonaise 

  Broniewicz, Witold (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1983)
  Artykuł stanowi przegląd stuletniego dorobku piśmiennictwa polskiego, na temat zasady kontradyktoryjności w postępowaniu cywilnym bez oceny przedstawionych teorii i wyrażenia własnych poglądów autora. Kolejno zostały ...
 • Le rapport "parties - juge" dans l'évolution du procès civil italien 

  Andolina, Italo (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1983)
  Część pierwsza — proces cywilny z 1865 r. 1. System przyjęty w dawnym kodeksie postępowania cywilnego dawał wyraz całkowitemu zwierzchnictwu stron, funkcję sądu ograniczał zaś w istocie rzeczy do roli podmiotu trzeciego ...
 • Przedmowa 

  Broniewicz, Witold (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1983)