GENEZA POLSKIEGO CHAMA (Studium semazjologiczne)
Józef Matuszewski


  REDAKCJA NACZELNA WYDAWNICTW UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO Bohdan Baranowski (redaktor naczelny), Krystyna Urbanowicz, Andrzej Banasiak, Tadeusz Jaskuła

  REDAKCJA WYDAWNICTW FOLIA IURIDICA Witold Broniewicz, Stelan Lelental, Witold Brodziński

  REDAKTOR ZESZYTU Zygfryd Rymaszewski

  RECENZENT Kazimierz jasiński

  REDAKTOR WYDAWNICTWA Janina Górecka

  Okładkę projektował Wiesław Czapski
Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions