CONTENT

 1. Wilhelm Goldbaum - propagator kultury polskiej w Austrii
  Arno Will
 2. Pamięć wspomagana wyobraźnią. O powieściach Andrzeja Kuśniewicza
  Tadeusz Błażejewski
 3. Orest Somow w walce o narodowy charakter i ludowość literatury rosyjskiej
  Justyna Rogowska
 4. Narrative Art in "Bleak House"
  Adela Styczyńska
 5. Le romanesque et l'anti-romanesque dans "Madame Bovary" et dans "La Nausée"
  Zofia Lewsza
 6. "Zbrodnia i kara" F. Dostojewskiego - powieść polifoniczna (o wieloznaczności pojęć: dobro, zło, zbrodnia, kara)
  Olga Główko
 7. "The Woman in White" i "The Moonstone" - czyli początki najwybitniejszego nurtu angielskiej powieści detektywnej
  Jolanta Nałęcz-Wojtczak
 8. Liryczna proza reportażowa Władimira Sołouchina
  Maria Kuźmin
 9. Satyryczno-liryczne "zapiski" reportażowe Gawriiła Trojepolskiego
  Maria Kuźmin
 10. "Młoda redakcja" czasopisma "Moskwitianin" i Apollon Grigorjew
  Andrzej Lazari
 11. Niektóre problemy dydaktyki języka niemieckiego
  Hanna Ruszczakowa
 12. O kryteriach i normach ocen pisemnych prac egzaminacyjnych z literatury polskiej
  Teresa Świętosławska
 13. Problem mylących podobieństw międzyjęzykowych. Próba definicji i poszukiwania terminologiczne
  Zygmunt Grosbart
 14. О ważniejszych polskich przekładach "Dwunastu" A. Błoka
  Halina Tumolska
 15. Problemy interpretacji "Henryka VIII" Szekspira w Wielkiej Brytanii i w Polsce
  Krystyna Kujawińska-Courtney

Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions