Recent Submissions

 • The Role of Musical and Sound Effects in "The Einperor Jones" by E. O'Neill 

  Yobożil, Róża (Uniwersytet Łódzki, 1981)
  Sztuką "Cesarz Jones“ napisaną w 1920 r., E. O'Neill zapoczątkował serię swych dramatów ekspresjonistycznych. Tu właśnie po raz pierwszy z pełną świadomością szeroko wykorzystał nowe środki przekazu teatralnego, m. in. ...
 • Elementy detektywne w kompozycji "Bleak House" Karola Dickensa 

  Nałęcz-Wojtczak, Jolanta (Uniwersytet Łódzki, 1981)
  "Bleak House" has been considered Dickens' most significant contribution to the emergence of the detective genres in English literature. This opinion has generally been formed on thé basis of the episode in which Inspector ...
 • The Concept of Organic Form in American Romantic Poetry 

  Maszewska, Jadwiga (Uniwersytet Łódzki, 1981)
  Romantyzm amerykański przejął pojęcie formy organicznej dzieła literackiego od romantyzmu angielskiego. R. W. Einers n i W. Whitman nie zaakoeptowali jednak Coleridge'owskiego terminu "forma organiczna" bez przystosowania ...
 • The Dance in Elizabethan Drama 

  Janicka-Świderska, Irena (Uniwersytet Łódzki, 1981)
  Celem artykułu jest ukazanie różnych funkcji tańca zespolonego z Wizją dramatyczną w wybranych sztukach okresu elżbietańskiego. W komediaoh romantyoznych Szekspira "Muoh Ado About Nothing" i "As You Like It" taniec - w ...
 • Zagadnienia recepcji dzieła i pisarza 

  Ostrowski, Witold (Uniwersytet Łódzki, 1981)
  Reception is a very complex phenomenon. Its study may concern one work or all the works of an author, himself as a man and writer, the literary activities of a group of writers representing a trend or school, or even ...
 • Tomasz More w ujęciu W. Szekspira 

  Kujawińska-Courtney, Krystyna (1981)
  Although V. Shakespeare did not devote any of his plays to Sir Th. More, he, undoubtedly, was interested in that feuoous personality. He oollaboräted on the three pages of the manusoript of "Sir Thomas More" and made ...
 • Socjalizm "Utopii" Tomasza More'a 

  Ostrowski, Witold (Uniwersytet Łódzki, 1981)
  1. The tvord utopia is used to denotes 1) projects of perfect sobial systems ensuring happy life, but impracticable because of suggested limitations in a given period or at all timesj 2 ) a philosophical-political ...
 • The Problem of Violences what Actually Happens in a Few Plays by J. Whiting, H. Pinter and. S. Beckett 

  Pastuszyńska, Ewa (Uniwersytet Łódzki, 1981)
  Druga część artykułu poświęcona jest sposobom w jaki wyżej wymienieni dramaturdzy preparują znaczenia. Środki użyte przy ewokowaniu wizji świata przemocy to przede wszystkim groteska, deformacja, ironia, cisza - ...
 • The Hidden Dynamisms in Eliot's Early Drama 

  Chwedorowicz, Aleksandra (Uniwersytet Łódzki, 1981)
  Esej jest próbą wydobycia zasadniczych, ohoó ukrytych i często nie dostrzeganych podobieństw pomiędzy dwoma wozesnymi sztukami Eliota: "Morderstwem w katedrze" i "Zjazdem rodzinnym". Wydaje się, że obie sztuki nawiązują ...