CONTENT

 1. Wprowadzenie
  Danuta Walczak- Duraj
 2. Reforma systemu finansowania ochrony zdrowia w Polsce
  Krystyna Piotrowska-Marczak
 3. Instytucjonalna i społeczna alokacja ograniczonych środków medycznych
  Mieczysław Gałuszka
 4. Holizm i redukcjonizm jako paradygmat medycyny
  Maria Pędziwiatr
 5. Podstawowe źródła dylematów moralnych we współczesnej medycynie
  Danuta Walczak-Duraj
 6. Społeczne postrzeganie śmierci i umierania we współczesnej perspektywie tanatologicznej
  Agnieszka Pawlak
 7. Problem dostępności usług medycznych w praktyce lekarza rodzinnego
  Donata Kurpas, Mariola Seń, Andrzej Steciwko
 8. Społeczne oczekiwania wobec służby zdrowia a instytucjonalne możliwości ich realizacji
  Maria Kubiak
 9. Pacjent w sieci strukturalnych i personalnych pułapek łódzkiej służby zdrowia. Analiza zakresu i charakteru problemów zgłaszanych do Biura Skarg i Wniosków ŁRKCH
  Alicja Łaska-Formejster
 10. Problemy etyczno-prawne błędu medycznego w praktyce lekarza rodzinnego - odpowiedzialność karna, cywilna i zawodowa
  Andrzej Morawski, Andrzej Steciwko, Joanna Źórawska, Jarosław Drobnik, Iwona Pirogowicz
 11. Aporie współczesnej medycyny. O kontradyktoryjnym charakterze lekarskich powinności
  Waldemar Kwiatkowski
 12. O przywrócenie rangi założeń etycznych w medycynie współczesnej
  Maria Wałęska-Siempińska
 13. Aspekty bioetyczne medycyny niekonwencjonalnej w praktyce lekarza rodzinnego
  Joanna Żórawska, Andrzej Morawski, Jakub Tmka, Andrzej Steciwko
 14. Lekarz rodzinny jako wyraz nowego podejścia do opieki nad pacjentem
  Andrzej Steciwko, Donata Kurpas
 15. Aspekty etyczne działalności profilaktycznej instytucji ubezpieczenia zdrowotnego
  Marek Bryła, Włodzimierz Stelmach
 16. Środowisko lekarskie i opinia publiczna wobec patologii praktyk medycznych - analiza doniesień prasowych na temat tzw. „nekroafery” w łódzkim pogotowiu
  Dorota Inglik-Dziąg
 17. Antykoncepcja, aborcja i ... eutanazja. O upolitycznieniu praw reprodukcyjnych w Polsce
  Iza Desperak
 18. Wybory moralne jednostki a problem etyki instytucji medycznych
  Agnieszka Przygoda-Dreher, Jarosław Sak, Rafał Patryn, Andrzej Kapusta, Krzysztof Marczewski
 19. Wybrane problemy bioetyki w opinii studentów medycyny
  Jacek J. Rożniecki
 20. Podstawy teoretyczne rozważań bioetycznych. Analiza postaw studentów wobec wybranych problemów medycznych
  Jolanta Kopka
 21. Promocja zdrowia a sprawiedliwość społeczna w aspekcie ubezpieczeń na życie i dożycie
  Justyna Gulbicka
 22. Konsekwencje urynkowienia usług medycznych w Polsce
  Blanka Wiśniewska
Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions

View more