Show simple item record

dc.contributor.authorTolkki-Nikkonen, Mirja
dc.date.accessioned2015-06-29T11:10:27Z
dc.date.available2015-06-29T11:10:27Z
dc.date.issued1991
dc.identifier.issn0208-600X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/10274
dc.description.abstractPrzedstawione badania mają swoje źródła w studium społecznej tożsamości mężczyzn i kobiet w świetle osobistych kontaktów. Ustalono, że tożsamość społeczna kobiet jest jakby wewnętrznie sprzeczna, podczas gdy opisy przedstawione przez mężczyzn są bardziej stereotypowe. Struktura opisów jest bardzo zbliżona do polskich autocharakterystyk, analizowanych przez Z. Bokszańskiego. 100 fińskich studentów wypełniło kwestionariusze testu 20 zdań wiosną 1987 r. Na podstawie tego materiału w artykule podano autocharakterystyki studentów, użycie kategorii i autodefinicji czyli społeczne i osobiste definicje tożsamości, różnice między mężczyznami i kobietami. Rezultaty testu 20 zdań (TST) pokazują, że studenci opisują siebie głównie przy pomocy czterech kategorii: praca (studencka i zawodowa), cechy osobiste, hobby i płeć. Odniesienia moralne, polityczne i religijne należą do kategorii peryferyjnych. Studia i cechy osobiste są wymieniane zarówno przez mężczyzn, jak i kobiety, ale mężczyźni głównie podawali hobby i płeć, podczas gdy kobiety - więzi rodzinne. Kobiety również definiowały, bardziej niż mężczyźni, w terminach relatywnych. Jednakże na pytanie o najważniejszą kategorię autodefinicji odpowiadano, że jest nią cecha osobista, tzw. charakter. We wszystkich społeczeństwach i kulturach znaleźć można modele tożsamości, które stanowią komponenty symbolicznych "kodów" dominującej kultury danego społeczeństwa. Jednym z takich wzorów jest praca, bądź świadomy wybór własnej drogi. W badaniu ogłoszeń poświęconych poszukiwaniu partnerów (przyjaciół) silniejszy nacisk kładziono na społeczną niż na indywidualną tożsamość - na to co zwykle traktuje się jako typowe cechy płci, podczas gdy w wypowiedziach studentów nacisk położono na indywidualną tożsamość. Pojawia się pytanie czy elementy tożsamości społecznej w studenckich autodefinicjach rzeczywiście zanikają?pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 dofinansowane zostało ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica;22
dc.titleSocial Identity: Some Preliminary Comparisons between Finland and Polandpl_PL
dc.title.alternativeTożsamość społeczna: wstępne porównanie firtsko-polskiepl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number83-97pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Tamperepl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record