PRACA, ZAKŁAD I GRUPOWO-AUTONOMICZNA ORGANIZACJA PRACY W OPINIACH PRACOWNIKÓW
Stefania Dzięcielska-Machnikowska, Danuta WaIczak-Duraj


  REDAKCJA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA „FOLIA SOCIOLOGICA” Bogusław Sułkowski, Danuta Walczak-Duraj, Urszula Nowakowska

  RECENZENT ZESZYTU Danuta Dobrowolska

  REDAKTOR WYDAWNICTWA UŁ Ewa Siwińska

  REDAKTOR TECHNICZNY Grażyna Kaniewska

  KOREKTORZY Danuta Bąk, Bożena Tkacz

  Okładkę projektował Andrzej Frydel
Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions

 • Praca, zakład i grupowo-autonomiczna organizacja pracy w opiniach pracowników 

  Dzięcielska-Machnikowska, Stefania; Walczak-Duraj, Danuta ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1992)
  This work contains an analysis of changes in attitudes of employees working within a system of group-autonomous work organization towards many elements of their work situation.It is based on findings of empirical studies ...