NAUCZYCIELE W STRUKTURZE SPOŁECZNEJ
Jan Woskowski (red.)


  KOMITET REDAKCYJNY WYDAWNICTW UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO Andrzej Banasiak, Bohdan Baranowski, Zdzisław Kłapciński, Wacław Piotrowski, Krystyna Urbanowicz

  REDAKCJA WYDAWNICTW „FOLIA Sociologica” Bogusław Sułkowski, Danuta Duraj, Urszula Nowa akowska

  REDAKTOR ZESZYTU Jan Woskowski

  RECENZENT ZESZYTU Henry Domański

  REDAKTOR WYDAWNICTWA UŁ Hanna Wróblewska

  REDAKTOR TECHNICZNY Halina połubińska

  KOREKTORZY Joanna Balcerak, Sławomira Rozpara

  Okładkę projektował Andrzej Frydel
Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions

 • Nauczyciele w strukturze społecznej 

  Woskowski, Jan (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1988)
  The paper presents the social and occupational characteristics of teachers in the town of Sieradz.