INTEGRACJA SPOŁECZNA W PROCESIE INDUSTRIALIZACJI NA PRZYKŁADZIE BEŁCHATOWA
Anna Buchner-Jeziorska, Włodzimierz Jaśkiewicz


  KOMITET REDAKCYJNY WYDAWNICTW UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO Andrzej Banasiak, Bohdan Baranowski, Zdzisław Kłapciński, Wacław Piotrowski, Krystyna Urbanowicz

  REDAKCJA WYDAWNICTW „FOLIA Sociologica” Bogusław Sułkowski, Danuta Duraj, Urszula Nowa akowska

  RECENZENT Władysław Misiak

  REDAKTOR WYDAWNICTWA UŁ Janina Górecka

  REDAKTOR TECHNICZNY Jadwiga Kulesza

  KOREKTORZY Joanna Balcerak, Bogusława Kwaitkowska

  Okładkę projektował Andrzej Frydel
Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions

 • Integracja społeczna w procesie industrializacji na przykładzie Bełchatowa 

  Buchner-Jeziorska, Anna; Jaśkiewicz, Włodzimierz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1988)
  The book is consisted of , so to say, two parts: theoretical considerat ions and the descr ipt ion of empirical research in Bełchatów. The theoretical part is composed of two basic chapters. One of them have concerned ...