CONTENT

 1. Profesor zwyczajny dr hab. Mariusz Kulesza (1950-2014). Sylwetka i dorobek naukowy),
  Marek Koter
 2. Uwagi nad rozwojem przestrzenno-urbanistycznym Radomska
  Mariusz Kulesza
 3. Geografia lobbingu - przestrzenne zróżnicowanie postrzegania działalności lobbingowej
  Magdalena Rosińska-Bukowska, Józef Bukowski
 4. Przeobrażenia terenów pofortecznych na przykładzie Torunia w świetle koncepcji M.R.G. Conzena
  Magdalena Deptuła
 5. Wolin i Uznam - obszar pogranicza czy centrum regionu? Historyczne i współczesne uwarunkowania funkcjonowania wysp
  Łukasz Musiaka
 6. Partycypacja społeczności lokalnej w planowaniu przestrzennym (przykład gminy Dąbrowice)
  Katarzyna Kikosicka
 7. The transformation of spatial linkages in Łódź urban agglomeration in the last four decades
  Iwona Pielesiak
 8. Rozmieszczenie obiektów noclegowych w Łodzi w 2013 roku w świetle miar centrograficznych
  Marta Nalej
 9. Wielkość i kształt działek gruntowych w Łodzi
  Jerzy Dzieciuchowicz, Karolina Dmochowska-Dudek
 10. Zastosowanie metody krigingu Poissona w badaniach rozkładu przestrzennego problemów społecznych na przykładzie Poznania
  Alfred Stach, Patrycja Wysocka
 11. Zastosowanie narzędzi GIS do analizy planu miasta w morfologii miast
  Marta Chmielewska, Elżbieta Majchorowska
 12. Analiza możliwości zagospodarowania obszarów położonych wzdłuż drugiej linii metra warszawskiego
  Marzena Markiewicz, Agnieszka Kardaś
 13. Przemiany struktury funkcjonalnej Nowego Miasta w Mysłowicach w 1913 i 2013 r. w świetle materiałów kartograficznych
  Weronika Dragan, Tomasz Parusel
 14. Analiza rozmieszczenia osadnictwa średniowiecznego względem cieków z wykorzystaniem darmowego oprogramowania GIS na przykładzie północnego Mazowsza
  Urszula Zawadzka-Pawlewska
 15. East European countryside in transition - case study of Serbia
  Predrag Milosevic
 16. Porter J.R., Howell F.M., 2012, Geographical Sociology: Theoretical Foundations and Methodological Applications in the Sociology of Location, Springer, New York, 126 s.
  Stanisław Mordwa

Recent Submissions