Wszystkie wizyty

Przeglądań
Wpływ wydarzeń 11 września 2001 roku na turystykę światową51796
The Changing Face of Economics? Ethical Issues in Contemporary Economic Schools as a Consequence of Changes in the Concept of Human Nature20508
The Testament Donation of Knyaz Fedor Sanguszko for the Monastery of St. Paul of Xeropotamou on the Holy Mount Athos (9th November 1547)15003
Wyniki badań sondażowych przeprowadzonych przy kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Jakuba Apostoła w Szadku11838
Sport to zdrowie! Refleksje o aktywności fizycznej Polaków.3852
Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa3477
Zagrożenie czy wyzwanie – proces starzenia się ludności3278
2 Briefe Ernst Wiecherts an Lilje Wiechert aus dem Jahre 1929 (Bruch mit Meta)3274
Cryptocurrency with a Conscience: Using Artificial Intelligence to Develop Money that Advances Human Ethical Values2661
Piotr Sztompka (2012) Socjologia. Analiza społeczeństwa. Wydanie nowe poszerzone. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak2417