Now showing items 1-10 of 2

  podwójne starzenie się ludności (2)
  Polska (2)
  przełom XX i XXI wieku (2)
  starzenie się ludności (2)
  długowieczność (1)
  ludzie bardzo starzy (1)
  niepełnosprawność (1)
  przyczyny zgonów (1)
  stan zdrowia (1)
  umieralność (1)