Now showing items 1-6 of 1

  analiza szeregów czasowych (1)
  konsumpcja gospodarstw domowych (1)
  model ARIMA (1)
  spożycie prywatne (1)
  stres ekonomiczny (1)
  wtórny wskaźnik proporcji płci (1)