Show simple item record

dc.contributor.authorLachiewicz, Stefan
dc.date.accessioned2015-06-15T13:55:07Z
dc.date.available2015-06-15T13:55:07Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/9747
dc.description.abstractArticle shows typical behavior of managers from small and medium sized enterprises in the process of transferring and implementing technological innovations, developed in universities and research centers. Small and medium enterprises need up-to-date techniques and technology for future growth. Activity in gaining such innovations is to a large degree up to owners and managers of those companies. Research carried out in 300 enterprises from region of Lodz shows that managers mainly accept implementing up-to-date technologies.pl_PL
dc.description.abstractW artykule przedstawiono typy zachowań menedżerów z małych i średnich przedsiębiorstw w procesie transferu i wdrażania innowacji technologicznych, opracowanych w uczelniach i ośrodkach naukowo – badawczych. Małe i średnie firmy potrzebują nowoczesnych rozwiązań technologicznych do dalszego wzrostu i od właścicieli oraz kierowników tych firm zależy w dużym stopniu aktywność w pozyskiwaniu takich rozwiązań. Badania przeprowadzone w 300 przedsiębiorstwach z regionu łódzkiego pokazują, że wśród menedżerów z małych średnich przedsiębiorstw dominują zachowania akceptujące wdrażanie nowoczesnych technologii. Część menedżerów łączy je z szansą na ograniczenie kosztów działalności i uzyskanie wyższej konkurencyjności rynkowej.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica;282
dc.titleZachowania menedżerów z małych i średnich firm w procesie przedsiębiorczości technologicznejpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number[169]-178pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationPolitechnika Łódzka, Katedra Zarządzaniapl_PL
dc.referencesClarke L., Zarządzanie zmianą, Wydawnictwo Gebertner i Sk-a, Warszawa 1997
dc.referencesGrudzewski W. M., Hejduk J. K., Zarządzanie technologiami, Difin, Warszawa 2008
dc.referencesJasiński A. H., Bariery transferu technologii na rynkach zaopatrzeniowo - inwestycyjnych, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005
dc.referencesKuc R. B., Moczydłowska J. M., Zachowania organizacyjne, Difin, Warszawa 2009
dc.referencesKwiatkowski S., Przedsiębiorczość intelektualna, PWN, Warszawa 2000
dc.referencesLachiewicz S., Łuczka T., Stawasz E., Znaczenie i obszary badań nad innowacyjnością i konkurencyjnością małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, „Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej” seria: Organizacja i Zarządzanie, 2010, nr 1091
dc.referencesMikołajczyk Z., Zarządzanie procesem zmian w organizacjach, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice 2003
dc.referencesPenc J., Innowacje i zmiany w firmie, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999
dc.referencesZakrzewska-Bielawska A., Relacje między strategią a strukturą organizacyjną w przedsiębiorstwach sektora wysokich technologii, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2011


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record