Show simple item record

dc.contributor.authorFeltynowski, Marcin
dc.date.accessioned2015-05-28T14:26:54Z
dc.date.available2015-05-28T14:26:54Z
dc.date.issued2015-06
dc.identifier.citationFeltynowski M. 2015. Publishing documents in the scope of spatial planning on the websites of rural communes in Lodz voivodeship. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2015/ II (2 (Jun 2015))pl_PL
dc.identifier.issn1732-5587
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/9205
dc.description.abstractThe article presents the issue of the accomplishment of records of law in the scope of spatial planning by local authorities. Communes that draw up land-use plans are obliged to publish these documents on the offices’ websites. In the era of the development of information society, it is a crucial element that allows for an increase in the availability of local law for local actors who more than once use the Internet to get acquainted with the spatial policy of a commune. Rural communes are characterized by lower possibilities in the scope of the use of new technologies both as for the availability and the personnel and limited budget. Opportunities in this scope are based on the use of promotional-informational sites, Public Information Bulletin and geoportals to share local documents with the society. The outcomes of the presented research are promising since communes often resign from the obligation to publish land-use plans on websites. Among the units that decide to place plans on the web portals it is not always connected with posting all the documents that are existed in a commune. These observations were the basis for an in-depth analysis of the phenomenon in rural communes.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherInfrastructure and Ecology of Rural Areapl_PL
dc.relation.ispartofseriesInfrastructure and Ecology of Rural Area;Nr 2015/ II (2 (Jun 2015))
dc.subjectland-use planpl_PL
dc.subjectspatial planningpl_PL
dc.subjectrural communepl_PL
dc.subjectgeoportalpl_PL
dc.subjectcommune websitespl_PL
dc.titlePublishing Documents In The Scope Of Spatial Planning On The Websites Of Rural Communes In Lodz Voivodeshippl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number393-403pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Lodz, Faculty of Economics and Sociology, Institute of Spatial Planning, Department of Regional Economics and Environmentpl_PL
dc.referencesBański J. (2007). Witryny internetowe jednostek samorządowych z siedzibą w małych miastach – analiza i ocena. Studia Obszarów Wiejskich 11, 59-72pl_PL
dc.referencesDirective 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council of 14 March 2007 establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE), OJ L 108, 25.4.2007pl_PL
dc.referencesFeltynowski M. (2009). Transparency of web portals of rural gminas in Łódź Metropolitan Area.Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 2009/ 07, 117-127pl_PL
dc.referencesFogel P., Ciupa Sz., Pawlak K. (2007). Publikacje miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Internecie. Człowiek i Środowisko 31 (1-2), 93-100pl_PL
dc.referencesMarjak H. (2008). Metody oceny i walidacji stron internetowych. Innowacje i innowacyjność w sektorze agrobiznesu. Prace Naukowe SGGW 45, 355-367pl_PL
dc.referencesMiłaszewicz D. (2014). Problemy społecznej efektywności sektora publicznego, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 180, 163-173pl_PL
dc.referencesMinisterstwo Rozwoju Regionalnego (2008) [online]. Koncepcja good governance – refleksje do dyskusji. www.mir.gov.pl/aktualnosci/fundusze_europejskie/ Documents/koncepcja_good_governance.pdf [access: 18.01.2015]pl_PL
dc.referencesSiejka M., Ślusarski M. (2014). Ocena geoportali internetowych powiatów na wybranych przykładach oraz według ustalonych kryteriów. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr II/2/2014, 545–555pl_PL
dc.referencesŚleszyński P., Bański J., Degórski M., Komornicki T., Więckowski M. (2007). Stan zaawansowania planowania przestrzennego w gminach. Warszawa: Polska Akademia Nauk Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowaniapl_PL
dc.referencesŚlusarski M. (2012). Propozycja oceny geoportali internetowych poziomu lokalnego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 1/III/2012, 109–115pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198 z późn. zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 z późn. zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, Dz.U. 2010 nr 76 poz. 489 z późn. zm.pl_PL
dc.referencesWilkin J. (red.) (2013). Jakość rządzenia w Polsce. Jak ją badać, monitorować i poprawiać? Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLARpl_PL
dc.identifier.doiI: http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2015.2.2.032


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record