Show simple item record

dc.contributor.authorKaczmarek, Tomasz
dc.date.accessioned2015-05-25T10:26:27Z
dc.date.available2015-05-25T10:26:27Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1505-9065
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/9081
dc.description.abstractStudiując dzieła, a nade wszystko teksty teoretyczne Yvana Golla i Stanisława Ignacego Witkiewicza, trudno nie zwrócić uwagi na wiele punktów wspólnych pomiędzy tymi wielkimi twórcami teatru. O ile Polak znał ponad wszelką wątpliwość surrealizm i wiele innych izmów panujących w Europie pierwszych dziesięcioleci XX wieku, o tyle Alzatczyk pochodzenia żydowskiego z pewnością nie miał możliwości zapoznania się z dokonaniami propagatora Czystej Formy. Niemniej, obaj stworzyli podobne, choć nieco różniące się między sobą, dwie estetyki teatralne, które wpisują się w Wielką Reformę Teatralną, i czynili to w tym samym czasie. Choć te dwie silne osobowości artystyczne nie znały się, to jednak wypracowały analogiczną nowatorską formułę ekspresji, zrodzoną w tyglu wielokulturowości, jakim była w owych czasach awangardowa Europa.pl_PL
dc.description.abstractStudying works, especially theoretical texts of Yvan Goll and Stanisław Ignacy Witkiewicz it is difficult not to pay attention to many common points between these two great creators of the theatre. Supposing the Pole knew beyond a reasonable doubt surrealism and many other “isms” prevailing in Europe in the first decades of the twentieth century, it is quite sure that the Alsatian with Jewish origins did not have the opportunity to get acquainted with the achievements of the initiator of the Pure Form. Nevertheless, they both created the two similar, but slightly different from each other, theatrical aesthetics, which constitute a part of the Great Theatre Reform and they did it at the same time. Although these two strong artistic personalities did not know each other, they have developed an analogous innovative formula of expression, created in the crucible of multiculturalism, which at that time was the avant-garde Europe.pl_PL
dc.language.isofrpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Romanica;9
dc.subjectYvan Gollen
dc.subjectWitkacyen
dc.subjecttheatrical aestheticsen
dc.subjectexpressionismen
dc.subjectsurrealismen
dc.subjectestetyka teatralnapl_PL
dc.subjectekspresjonizmpl_PL
dc.subjectsurrealizmpl_PL
dc.titleGoll et Witkacy : entre l’expressionnisme et le surréalismefr
dc.title.alternativeGoll and Witkacy: between expresionism and surrealismen
dc.title.alternativeGoll i Witkacy: między ekspresjonizmem a surrealizmempl_PL
dc.typeArticleen
dc.page.number97-106
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.referencesCampbell Robert, 1949, L'Existentialisme, Paris: Foucher
dc.referencesFauchereau Serge, 2001, Expressionnisme, dada, surréalisme et autres ismes, Paris: Denoël
dc.referencesGoll Yvan, 1971, « Le Surdrame », in : L'Expressionnisme dans la théâtre européen, Paris: CNRS
dc.referencesGoll Yvan, 1963, Théâtre : Mathusalem. Les Immortels, Paris: L'Arche
dc.referencesKunstman Heinrich, 2009, „Stanisław Ignacy Witkiewicz jako dramatopisarz”, in : Pisma wybrane, Kraków: Universitas
dc.referencesMallarmé Stéphane, 1945, Œuvres complètes, Paris: Gallimard
dc.referencesWirth Andrzej, 2002, „Kaiser i Witkiewicz. Ekspresjonizm i jego ponowna recepcja”, in: Teatr jaki mógłby być, Kraków: Księgarnia Akademicka
dc.referencesWitkiewicz Stanisław Ignacy, 1970, « Introduction à la théorie de la forme pure », Cahiers Renaud-Barrault, (73), 3e trimestre, Paris: Gallimard
dc.referencesWitkiewicz Stanisław Ignacy, 2005, Théâtre complet, Lausanne: Éditions L'Âge d'Homme


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record