Show simple item record

dc.contributor.authorSadowska, Ewa
dc.date.accessioned2015-05-21T06:15:53Z
dc.date.available2015-05-21T06:15:53Z
dc.date.issued1981
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/9003
dc.description.abstractProblemy planowania kadr kwalifikowanych i rozwoju szkolnictwa stały się w ostatnich latach przedmiotem szczególnego zainteresowania naukowców różnych dziedzin. W uznaniu roli i znaczenia kwalifikacji dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju podjęty został temat niniejszego opracowania. Podstawową intencją było ukazanie roli i miejsca szkolnictwa w ogólnym systemie społecznym i gospodarczym. Tok badań, a następnie analiza wyników podporządkowane zostały następującym celom badawczym: zaprezentowaniu powiązań systemu kształcenia z gospodarką narodową oraz ocenie skutków wdrożenia reformy edukacji narodowej w wielkomiejskim ośrodku przemysłowym.pl_PL
dc.description.abstractIt appeared desirable to undertake this research project in view of the role and importance of professional qualifications for the socio-economic development of the state. The basic aim was to point at the role and place of education in the overall socio-economic system. Both the course of researches and next results Of analysis were subordinated to two research targets: presentation of ties between the education system and the national economy (part 1 and 2), and assessment of consequences ensuing from introduction of the national education reform in a big urban industrial centre (part 3). Against the background of socio-eoonomic conditions accompanying development of education, the main attention was focussed on construction of the regional model of education and employment of skilled labour. The term "model" refers here to a construction revealing the most important characteristics. It was presented in two variants, i.e. for the older and the reformed schooling systems (Fig. 2 and 3). This model represents an attempt at correlating demand and supply approaches in the field of planning education. In order to verify the model there was made a projection concerning inflow of graduates of secondary-level schools to the national economy in Łódź according to two variants. The first variant (A) assumes extrapolation of the old schooling structure i.e. the one functioning at the present time. There were estimated sizes of streams of graduates from primary, grammar, and vocational schools of the secondary level until 2000. The second variant of the projection (B) takes into account the most essential solutions provided by the educational system reform in the period of its launching (1978-199O). There were estimated sizes of stroams of graduaťes from basic vocational schools of the new type (the so-called professional specializations offered after 8th grade of the reformed school), common 10-year secondary schools, schools of directional specialization, and all types of professional courses (1 to 5 semesters). The projection of graduates inflow takes into account the influence exerted by migration of pupils to Łódż and from Łódź which was expressed by means of migration coefficient M. Results produced by variants A and В of tho projection allowed to estimate quantitative effects of the schooling- -system reform in Łódź and effects of its introduction in the form of size of streams enriching the labour market.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;9
dc.subjectszkolnictwo stopnia średniegopl_PL
dc.subjectŁódźpl_PL
dc.subjectkadrypl_PL
dc.titlePowszechne szkolnictwo średnie w świetle sytuacjidemograficznej i społeczno-gospodarczej Łodzipl_PL
dc.title.alternativeCommon Secondary Education in the Light of Demographic and Socio-Economic Situation of Łódźpl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record