Now showing items 1-3 of 3

  • Edukacja dla mądrości we wczesnej edukacji - propozycje rozwiązań metodycznych 

   Płóciennik, Elżbieta (Oficyna Wydawnicza Impuls, 2013)
   Wychowanie do mądrości, oparte na dialogu i sztuce zadawania przez nauczyciela pytań uruchamiających samodzielne myślenie i ujawniających potencjał jednostek w tworzeniu nowej wiedzy, postulowane już było przez Sokratesa ...
  • Edukacja dla rozwoju potencjału i mądrości dziecka w świetle koncepcji R. Sternberga 

   Płóciennik, Elżbieta (Wydawnictwo Universitas Rediviva, 2013)
   The wisdom is one of the most important features needed contemporary man. So conceptions of developing the wisdom have great significance for designing purposes of the education and the pedagogic practice. R. Sternberg is ...
  • Teaching for wisdom in modern early education 

   Płóciennik, Elżbieta (Jesuit University Ignatianum in KrakowInstitute of Educational Sciences, 2013)
   Teaching for wisdom (especially at the early educational stages) requires personal competence by the teacher, interesting teaching aids and modern, motivating techniques that stimulate and develop the child’s potential ...