Now showing items 1-1 of 1

    • Tanatos w literaturze dziecięcej i jego pedagogiczny wymiar 

      Sztobryn-Bochomulska, Justyna (2018)
      Podjęcie tematu w pracy związane jest z przekonaniem, że (z)rozumienie fenomenu śmierć jest dla człowieka czymś istotnym, co ma istotny wpływ na postrzeganie egzystencji własnej i innych. Myśl ta koresponduje z ogólnymi ...