Now showing items 1-1 of 1

    • Style przywiązania studentów z niepełnosprawnością słuchu 

      Müller, Diana (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
      Celem niniejszego rozdziału jest określenie, czy i w jaki sposób studenci z niepełnosprawnością słuchu różnią się od swoich pełnosprawnych rówieśników w zakresie stylów przywiązania. Zaprezentowane zostały wybrane koncepcje ...