Now showing items 1-1 of 1

    • Tożsamość profesjonalna w narracjach asystentów rodziny 

      Kamińska-Jatczak, Izabela (2017)
      Przeprowadzone badania koncentrowały się na zagadnieniu tożsamości profesjonalnej asystentów rodziny. Przyjęty przedmiot badawczy był rozpatrywany z teoretycznego punktu widzenia, na który składają się założenia transwersalnej ...