Now showing items 1-1 of 1

    • Zdolności poznawcze dzieci w wieku 7-10 lat 

      Wiśniewska-Kin, Monika (Problemy Wczesnej Edukacji, 2008)
      W tekście dokonałam analizy zdolności poznawczych dzieci w wieku 7–10–lat. Wykorzystałam w tym celu wykaz zdolności kognitywnych R. W. Langackera. Badania empiryczne przeprowadziłam w czterech szkołach podstawowych w Łodzi ...