Now showing items 1-2 of 2

  • „Kobiecość” i „męskość” kobiet - sprawczyń rozbojów 

   Szczepanik, Renata (Wydawnictwo AHE w Łodzi, 2007)
   Punktem wyjścia dla badań własnych uczyniono koncepcję F. Adler (1975) i jej tezę o „upodabnianiu się” aktywności kobiecych do męskich, a co za tym idzie, manifestowaniu przez nie takich zachowań i cech, jak ekspansywność, ...
  • Teoretyczne perspektywy interpretacji przestępczości kobiet i mężczyzn 

   Szczepanik, Renata (Wydawnictwo AHE w Łodzi, 2007)
   Celem badań własnych było ustalenie dominującej fazy rozwoju roli płciowej (tj. fazy konformizmu, sumienności, autonomii, integracji) u kobiet i mężczyzn dokonujących przestępstwa rozboju. W badaniach własnych posłużono ...