Now showing items 1-1 of 1

    • Uczenie się dorosłych w zabawie - perspektywa andragogiczna 

      Świtalski, Wojciech (2016)
      Przedmiotem niniejszej pracy jest uczenie się dorosłych w zabawie rozpatrywane z perspektywy andragogicznej. Konstrukcja pracy obejmuje rozdział teoretyczny, rozdział metodologiczny dotyczący przygotowanych badań własnych ...