Now showing items 1-3 of 3

  • Biografia edukacyjna i jej osobliwości – studium jednego przypadku 

   Gutowska, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
   Artykuł stanowi przykład analizy biografii edukacyjnej jednego przypadku. Poszukiwaniom autorki towarzyszyło pytanie o osobliwości tej biografii, jej specyfikę i charakter. Za podstawę analizy przyjęto koncepcję trajektorii ...
  • Cierpienie i strata w narracjach autobiograficznych 

   Tabor, Urszula (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
   Przedmiotem artykułu są żałoba i cierpienie jako tematy narracji autobiograficznej. Poprzez analizę narracji autobiograficznych opisujących cierpienie Autorka poszukuje odpowiedzi na dwa pytania. Pierwsze dotyczy formy i ...
  • Edukacyjny wymiar cierpienia w biografii 

   Mazurek, Emilia (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
   Współczesne andragogiczne teorie uczenia się człowieka dorosłego zakładają, że doświadczenia życiowe inicjują aktywność edukacyjną. Uczenie się w okresie dorosłości nie wiąże się jedynie z zaplanowanym i sformalizowanym ...