Now showing items 1-7 of 7

  • Aktualność mechanizmów dochodzenia do władzy na przykładzie biografii Juliusza Cezara 

   Tys, Agnieszka Teresa (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
   Zasadniczym celem artykułu jest przedstawienie procesu dochodzenia do władzy na przykładzie biografii Juliusza Cezara. Analiza biografii pokazuje, że na sukces Cezara złożyły się następujące czynniki: mądrość życiowa, ...
  • Biografia edukacyjna i jej osobliwości – studium jednego przypadku 

   Gutowska, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
   Artykuł stanowi przykład analizy biografii edukacyjnej jednego przypadku. Poszukiwaniom autorki towarzyszyło pytanie o osobliwości tej biografii, jej specyfikę i charakter. Za podstawę analizy przyjęto koncepcję trajektorii ...
  • Edukacyjny wymiar cierpienia w biografii 

   Mazurek, Emilia (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
   Współczesne andragogiczne teorie uczenia się człowieka dorosłego zakładają, że doświadczenia życiowe inicjują aktywność edukacyjną. Uczenie się w okresie dorosłości nie wiąże się jedynie z zaplanowanym i sformalizowanym ...
  • Miejsce i pamięć. W poszukiwaniu przesłanek badań biograficznych 

   Czajkowska, Agata (2016)
   Artykuł przedstawia próbę namysłu nad kategoriami „miejsca” i „pamięci” oraz ich obecności w badaniach biograficznych. Punkt wyjścia niniejszych rozważań stanowi praca P. Connertona zatytułowana How Modernity Forgets ...
  • O zasłużonych redaktorach czasopisma „Muzeum” (1885–1939) 

   Szulakiewicz, Władysława (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
   Autorka przedstawia historię czasopisma "Muzeum", ukazującego się w latach 1885-1939, przez pryzmat biografii jego redaktorów, nie z punktu widzenia zawartych w nim informacji. Podjęła próbę nakreślenia wpływu, jaki mieli ...
  • Seniorzy lubią blogi – międzypokoleniowy wymiar pisania pamiętników w Internecie 

   Woźnicka, Elżbieta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
   Article focuses on the content connected with the participation of older people in the information society. The author describes changes that have occurred recently in this field as well as how older people can become ...
  • Śmierć w badaniach biograficznych 

   Czerniawska, Olga (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
   Artykuł jest krytyczną analizą literatury obcej w poszukiwaniu prac poświęconych śmierci. Omówiono w nim prace Vincenta Humbert – Je vous demande le droit de mourir oraz Jean-Dominique Bauby – Skafander i motyl. Szczególne ...