Now showing items 1-1 of 1

    • Praca socjalna - analiza instytucjonalna z perspektywy konwersacyjnej 

      Granosik, Mariusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
      Niniejsza praca składa się z dwóch części. Pierwsza z nich, zawierająca konteksty teoretyczne przyjętej w pracy perspektywy obejmuje teoretyczne i metodologiczne założenia analizy konwersacyjnej wraz ze wskazaniem ich ...