Now showing items 1-1 of 1

    • Early maladaptive schemas and level of depression in alcohol addicts 

      Jabłoński, Maciej; Chodkiewicz, Jan (Medical Communications, 2017-09)
      Celem przeprowadzonego badania było sprawdzenie, czy istnieje związek między wczesnymi nieadaptacyjnymi schematami wyróżnionymi przez Younga i współpracowników a depresją u osób uzależnionych od alkoholu. Podjęto też próbę ...