Now showing items 1-1 of 1

    • John Amos Comenius – the initiator of modern language teaching and world understanding 

      Leek, Joanna (Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 2011)
      Celem artykułu jest zapoznanie z życiem i poglądami Jana Amosa Komeńskiego na temat nauczania języków, jak i stworzenia uniwersalnego języka, umożliwiającego porozumienie się ludzi różnych narodów, religii, ras. Od ponad ...