Now showing items 1-1 of 1

    • Kultura monastyczna w późnośredniowiecznej Bułgarii 

      Wolski, Jan (2017)
      Życie mnichów było w całości podporządkowane jednemu celowi – zbawieniu duszy. Pragnienie pełnej jedności z Bogiem i wyobrażenie o tym, jak można ją osiągnąć kształtowały podstawy kultury monastycznej. Jest ona w niniejszej ...