Now showing items 1-1 of 1

    • Humanistyka i jej przedmiot z perspektywy ontologii kulturowej 

      Bogusławski, Marcin Maria (2016)
      Tematem mojej pracy jest humanistyka i jej przedmiot z perspektywy ontologii kulturowej, w której przyjmuje się, że: bycie dzieje się w interakcjach i relacjach, przez co zawsze jest fragmentaryczne, historyczne, kulturowe ...