Now showing items 1-1 of 1

    • Dobra orlańskie Radziwiłłów w latach 1585-1695 

      Sierba, Michał (2016)
      Głównym celem niniejszego doktoratu jest przedstawienie dziejów dóbr orlańskich w latach 1585-1695, gdy były one w posiadaniu Radziwiłłów birżańskich. Rozprawa porusza wielorakie kwestie, by całościowo zaprezentować obraz ...