Repozytorium UŁ - Tekst medialny w edukacji glottodydaktycznej

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

 

Tekst medialny w edukacji glottodydaktycznej

Pokaż pełny rekordTytuł: Tekst medialny w edukacji glottodydaktycznej
Autor: Żydek-Bednarczuk, Urszula
Streszczenie: Wobec zmian w edukacji glottodydaktycznej i kulturze konieczny jest rozwój nowych metod oraz poszerzanie pojęć w związku z pojawieniem się hipertekstów i e-literatury. Do dydaktyki języka obcego w sposób systematyczny należy włączyć dyskurs jako płaszczyznę odniesienia do tekstów. Ważną rolę powinien odgrywać dyskurs medialny. W artykule scharakteryzowano dyskurs medialny i teksty medialne przygotowane pod kątem zajęć z języka polskiego jako obcego na różnych poziomach biegłości.The article presents the foundations of the task method, its place in the media didactics, and the use of this method in the process of foreign language and culture teaching through Internet texts, tests and educational programs. The article also discusses a project of online lessons available on the websites of School of Polish Language and Culture at University of Silesia, Center of the Polish Language and Culture in the World at the Jagiellonian University and some other websites presenting Polish culture.
URI: http://hdl.handle.net/11089/8779
Data: 2014

Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie
29Zydek-Bednarczuk.pdf 288.6KB PDF Oglądaj/Otwórz

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż pełny rekord

Szukaj w Repozytorium


Szukanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Sprawdź