Now showing items 1-6 of 6

  • Does the Islamic “problem” exist in Poland? Polish Muslims in the days of integration and opening of the borders in Europe 

   Rykała, Andrzej; Baranowska, Magdalena (Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu, Wydawnictwo Instytut Śląski, Katedra Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
   Muslim community in Poland, in terms of their population, is much smaller than in most of the Western European countries. Demographic potential determines the strength of their political and cultural influence – which in ...
  • Historically divided cities – urban heritage of the apartheid era 

   Baranowska, Magdalena (Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu, Wydawnictwo Instytut Śląski, Katedra Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
   The urban apartheid system in South Africa reached its peak in the 1960s. However, since the 1980s, weakened by its own contradictions, but also strikes and uprisings of black workers, it has shown signs of breaking down. ...
  • Koncepcja miasta idealnego w dobie ery industrialnej - na przykładzie osiedla przemysłowego New Lanark 

   Baranowska, Magdalena (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008)
   Rozwijający się w Wielkiej Brytanii socjalizm utopijny odegrał ogromną rolę w uświadomieniu istniejących napięć społecznych. Zwracał uwagę na przyczyny nasilających się strajków i konsolidował ludzi wokół powyższych ...
  • Multicultural city in the United Europe – a case of Łódź 

   Baranowska, Magdalena; Rykała, Andrzej (Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu, Wydawnictwo Instytut Śląski, Katedra Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
   Nowadays, multinational structure of cities’ population leads in many cases to the emergence of conflicts and feuds of ethnic, religious and cultural background. In case of Łódź, thanks to its unusual history and unique ...
  • Rozwój historyczny podłódzkich miast-ogrodów na przykładzie Miasta-Lasu Kolumny 

   Baranowska, Magdalena (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008)
   Rodowód miast-ogrodów okolic Łodzi, zwanych często miastami- -lasami, wywodzi się z XIX-wiecznej koncepcji garden-city brytyjskiego planisty Ebenezera Howarda. Powstała ona w czasach postępującej industrializacji, która ...
  • The role of national minorities in the economic growth of the city of Łódź until the Second World War 

   Baranowska, Magdalena; Kulesza, Mariusz (Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu, Katedra Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Łódzkiego, 2007)
   The creation of multicultural Łódź was a complex and longlasting process. It is commonly known that Łódź had grown into to a large city in the 19th century owing to the textile industry. The economic and demographic growth ...