Show simple item record

dc.contributor.authorKałuża-Kopias, Dorota
dc.date.accessioned2015-04-20T14:09:13Z
dc.date.available2015-04-20T14:09:13Z
dc.date.issued2014-12
dc.identifier.citationDorota Kałuża-Kopias, Atrakcyjność migracyjna wielkich miast – stan obecny i perspektywy, "Problemy Polityki Społecznej", nr 4(27), 2014, 41-54,pl_PL
dc.identifier.issn1640-1808
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/8066
dc.description.abstractThe goal of this paper is an attempt to present the diversity in the current and prognosed migration effects (migration balance) in the biggest Polish cities. Five biggest Polish cities (Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław i Poznań) are covered by the study. The analysis of the index of cities’ migration attractiveness presented in the study allows to get the more detailed picture of the mechanisms of internal migration.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherKomitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Instytut Polityki Społecznej UWpl_PL
dc.relation.ispartofseries"Problemy Polityki Społecznej";nr 4(27), 2014
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectmigracjepl_PL
dc.subjectatrakcyjność migracyjnapl_PL
dc.subjectwielkie miastapl_PL
dc.subjectprzemiany ludnościowepl_PL
dc.subjectŁódźpl_PL
dc.subjectWarszawapl_PL
dc.subjectKrakówpl_PL
dc.subjectPoznańpl_PL
dc.subjectWrocławpl_PL
dc.subjectprzełom XX i XXI wiekupl_PL
dc.subjectinternal migrationpl_PL
dc.subjectthe big citypl_PL
dc.titleAtrakcyjność migracyjna wielkich miast – stan obecny i perspektywypl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number41-54pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Zakład Demografii i Gerontologii Społecznejpl_PL
dc.referencesCieślik A. (2005), Geografi a inwestycji zagranicznych. Przyczyny i skutki lokalizacji spółek z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce, Badania Ekonomiczne, Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.pl_PL
dc.referencesGawryszewski A. (2005), Ludność Polski w XX wieku, Monografi e nr 5, Warszawa, Instytut Geografi i i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.pl_PL
dc.referencesGrochowski M. (2004), Suburbanizacja w poszukiwaniu lepszych warunków życia (przykład sfery podmiejskiej Warszawy), w: I. Jażdżewska (red.), Zróżnicowanie przestrzenne warunków życia ludności w mieście (aglomeracji miejskiej), XVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesHolzer J.Z. (2003), Demografi a, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.pl_PL
dc.referencesJałowiecki B. (2005), Polskie miasta w procesie metropolizacji, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 1 (19), s. 5–15.pl_PL
dc.referencesKałuża-Kopias D. (2010a), Migracje wewnętrzne w Łodzi na tle wybranych największych miast w Polsce, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, nr 35, s. 199–217.pl_PL
dc.referencesKałuża-Kopias D. (2010b), Migracje wewnętrzne a poziom rozwoju społeczno-gospodarczego wybranych największych miast Polski, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, nr 237, s. 29–42.pl_PL
dc.referencesKorcelli P., Korcelli-Olejniczak E., Kozubek E. (2008), Typologies of European urbanrural regions: A review and assessment, „Geographia Polonica”, vol. 81, nr 2, s. 25–42.pl_PL
dc.referencesMarkowski T., Marszał T. (2006), Metropolie, obszary metropolitalne, metropolizacja. Problemy i pojęcia podstawowe, Warszawa, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN.pl_PL
dc.referencesMikulec A. (2008), Próba delimitacji obszaru metropolitalnego Łodzi na podstawie ruchu wędrówkowego ludności w latach 1989–2007, Łódź, Urząd Statystyczny w Łodzi.pl_PL
dc.referencesObraniak W. (2007), Ludność Łodzi i innych wielkich miast w Polsce w latach 1984– 2006, Łódź, Urząd Statystyczny w Łodzi.pl_PL
dc.referencesRaźniak P. (2007), Migration processes in Polish selected metropolitan areas in the years 2000–2005, Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 8.pl_PL
dc.referencesSzukalski P. (2012), Sytuacja demograficzna Łodzi, Łódź, Wydawnictwo Bibliotekapl_PL
dc.contributor.authorEmaildkaluza@uni.lodz.plpl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska