Repozytorium UŁ - Some Notes on Applicability of Variance-Decomposition-Proportions Method

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

 

Some Notes on Applicability of Variance-Decomposition-Proportions Method

Pokaż pełny rekordTytuł: Some Notes on Applicability of Variance-Decomposition-Proportions Method
Autor: Konarzewska, Iwona; Milo, Władysław
Streszczenie: W artykule rozważono metodę diagnozy związków między zmiennymi objaśniającymi liniowego modelu regresji. Podstawą tej metody jest analiza numeryczna macierzy obserwacji na tych zmiennych. Metoda jest skonstruowana przy zastosowaniu regresji według wartości osobliwych. Obliczane są proporcje udziału każdego składnika tej wariancji w całej sumie. Metoda ta, nazywana metodą udziałów w zdekomponowanej wariancji, w prowadzona przez Belsley, Kuh, Welsch (1980) pozwala obok możliwości wykrycia ilości związków także na specyfikację zmiennych związanych relacjami. Dzięki temu możliwa jest diagnoza, które współczynniki w modelu mogą być oszacowane względnie precyzyjnie. Autorzy przedstawili wyniki zastosowania tej metody na przykładach zbudowanych na bazie banku danych modelu W-3 gospodarki narodowej Polski oraz własną opinię na temat możliwości wykorzystania tej metody.
URI: http://hdl.handle.net/11089/8011
Data: 1986

Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie
192-200.pdf 2.808MB PDF Oglądaj/Otwórz

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż pełny rekord

Szukaj w Repozytorium


Szukanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Sprawdź