Now showing items 1-1 of 1

    • Dezintegracja polskiej geografii. Wizja subiektywna 

      Plit, Florian (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
      Wielokrotnie poruszana kwestia dezintegracji geografii wynika nie tylko z postępującej specjalizacji, ale też z faktu, że już w starożytności zastosowano jedną nazwę w odniesieniu do dwóch dyscyplin. Od tego czasu próbuje ...