Now showing items 1-1 of 1

    • Problem dysproporcji przestrzennych w badaniach geograficznych 

      Tobiasz-Lis, Paulina (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
      Przedmiotem niniejszego opracowania są dysproporcje przestrzenne, które stanowią szczególny rodzaj zróżnicowania, a konkretnie nierówności, będący wyrazem emocjonalnego wartościowania rzeczywistości, w której żyje i ...