Now showing items 1-1 of 1

    • Produkt turystyczny i jego ewolucja 

      Kaczmarek, Jacek; Stasiak, Andrzej; Włodarczyk, Bogdan (Wydawnictwo UŁ, 2001)
      Głównym celem artykułu jest uporządkowanie zagadnień związanych z produktem turystycznym i jego historycznym rozwojem. Autorzy podejmują próbę nowego spojrzenia na rozwój migracji i usług turystycznych. Podstawą rozważań ...