Now showing items 1-1 of 1

    • Gentryfikacja wsi - "jak daleko od miasta?" 

      Wójcik, Marcin (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
      Pytanie postawione w tytule opracowania – „jak daleko od miasta?”, nie dotyka w istocie kwestii odległości w przestrzeni, choć ta dla geografa będzie zawsze stanowiła istotny czynnik wyjaśnienia różnic w natężeniu występowania ...