Now showing items 1-1 of 1

    • Geografia jako przedmiot nauczania w systemie oświaty na Ukrainie 

      Tomczewska-Popowycz, Nataliia (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
      Celem opracowania jest ukazanie miejsca treści programów geograficznych i miejsca w edukacji szkolnej na Ukrainie oraz porównanie geografii szkolnej na Ukrainie i w Polsce. Analizie poddano ustawy o systemie oświaty w ...