Now showing items 1-1 of 1

    • Przestrzenne i kulturowe aspekty funkcjonowania żydowskich łaźni rytualnych 

      Majewska, Anna (Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, 2017-10-15)
      W  artykule omówiono przestrzenne i  kulturowe aspekty funkcjonowania żydowskich łaźni rytualnych w województwie śląskim, w tym rozmieszczenie mykw obecnie nieistniejących oraz reliktów łaziebnych założeń przedwojennych. ...